Tavoite ja tarkoitus

Ryhmän tavoitteena on edistää erityisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa ja seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia Suomessa sekä Suomen ja Euroopan ulkosuhde- ja kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Ryhmä pyrkii myös Suomen ja EU:n
kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseen ja saamaan lisää painotusta seksuaaliterveys- ja -oikeusohjelmiin.

Seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmä tarjoaa keskustelufoorumin
kansanedustajille ja europarlamentaarikoille sekä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita ja avaintoimijoita kuultavaksi.

Keskeiset periaatteet

Ryhmä edistää seksuaalioikeuksia, jotka ovat osa ihmisoikeuksia. Seksuaalioikeuksilla pyritään suojelemaan yksilön seksuaalista ja  sukupuolenitsemääräämisoikeutta, koskemattomuutta sekä hyvinvointia.

Niissä käsitellään edellä mainittujen perusoikeuksien lisäksi oikeutta päättää intiimeistä
suhteistaan, oikeutta elää vapaana kaikesta väkivallasta, oikeutta päättää itse lastenhankinnasta, oikeudesta  seksuaaliterveyspalveluihin, tutkittuun tietoon
sekä seksuaalikasvatukseen. Myös turvallinen ja laillinen raskaudenkeskeytys sisältyy seksuaalioikeuksiin.

Osa eurooppalaista verkostoa

Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmä on Brysselissä toimivan  European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights -kattojärjestön (EPF) jäsen. EPF on Euroopan maiden parlamenttien vastaavien ryhmien kattojärjestö. Se on ainoa eurooppalainen järjestö, joka tarjoaa kansanedustajille puitteet  tehdä seksuaaliterveyteen ja -oikeuksiin liittyvää yhteistyötä.

EPF kouluttaa ja tiedottaa kansanedustajia seksuaaliterveyden ja -oikeuksien tärkeydestä. EPF järjestää muun muassa kansanedustajien vierailuita kehitysmaihin, tukee aiheisiin liittyvää toimintaa, järjestää konferensseja sekä kouluttamalla lisää ymmärrystä ja asiantuntijuutta seksuaaliterveysasioista.