Tätä mieltä eduskuntapuolueet ovat seksuaalikasvatuksesta

Väestöliitto ja Eduskunnan seksuaalioikudet- ja kehitysryhmä kysyivät kaikilta eduskuntapuolueilta näkemystä seksuaalikasvatukseen ja maksuttomaan ehkäisyyn. Kysely lähetettiin kaikille yhdeksälle eduskuntapuolueelle, mutta vastauksia ei saatu Perussuomalaisilta eikä Liike Nytiltä. Kyselyyn vastasi siis Suomen keskusta, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Vihreät, Kristillisdemokraattinen puolue, Vasemmistoliitto ja Kansallinen Kokoomus. Kyselyssä oli kolme kyllä/ei-kysymystä ja yksi avokysymys.


Ensimmäinen kysymys oli: ”Tuleeko vanhemmilla olla oikeus kieltää lapsensa osallistuminen koulun järjestämään seksuaalikasvatukseen?”

Tähän kyllä vastasi Kristillisdemokraattinen puolue. Kristillisdemokraattinen puolue tarkensi vastaustaan näin ”pidämme tärkeänä, että seksuaalikasvatuksen sisältö on määritelty valtakunnallisesti yhdenmukaisesti ja sen järjestämisestä vastaa esimerkiksi koulun terveydenhoitaja, eikä koulun ulkopuolinen järjestö. Kun seksuaalikasvatuksen sisältö on yhdenmukaisesti/valtakunnallisesti linjattu ja järjestäminen asianmukaisesti hoidettu, tulisi oppilaan osallistua opetukseen osana muuta perusopetusta, eikä opetukseen osallistumista olisi tällöin mahdollista vanhemman toimesta kieltää.”

Tähän vastasi ei loput vastanneista eduskuntapuolueista eli Suomen keskusta, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Kansallinen Kokoomus.

Toisena kysymyksenä oli: ”Tuleeko seksuaalikasvatuksessa käsitellä asianmukaisesti myös seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä?”

Tähän kaikki vastasivat kyllä.

Kristillisdemokraattinen puolue tarkensi avovastauksessaan, että ymmärtää tämän kahden sukupuolen moninaisuutena.

Kolmantena kysymyksenä oli: ”Kannattaako puolueenne kunnan tarjoamaa maksutonta ehkäisyä ja siihen liittyvää neuvontaa alle 25-vuotiaille?”

Tähän kyllä vastasivat Suomen keskusta, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Kristillisdemokraattinen puolue, joka tarkensi kysymykseen, että ”ikäkategorisoinnin sijaan tulisi painottaa taloudellisia perusteita maksuttoman ehkäisyn edellytyksenä”.

Kokoomuksella ei ole tähän kantaa vaan ”kyseessä on paikallisesti ratkaistava kysymys, jossa puolue luottaa paikallisten kokoomuslaisten luottamushenkilöiden harkintaan”.

Viimeisenä kohtana oli: ”Miten puolueenne varmistaa, että kaikki nuoret asuinkunnasta riippumatta saavat riittävästi ikätasoista ja laadukasta seksuaalikasvatusta? Miten seksuaalikasvatusta voidaan kehittää mahdollisimman monimuotoiseksi?” ja tähän puolueet vastasivat avovastauksella.

Keskusta korosti vastauksessaan, että seksuaalikasvatus on sekä koulun että kodin tehtävä ja siinä on käsiteltävä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Siinä on käsiteltävä myös herkkiä ja arkoja aiheita, jotka mietityttävät nuoria. Kouluissa seksuaalikasvatusta pitää kehittää etenkin osana terveystiedon oppiaineen opetusta. Keskusta korosti myös, että on oleellista, että opettajat saavat omassa koulutuksessaan riittävät valmiudet seksuaalikasvatukseen. Kaikilla lapsilla ja nuorilla pitää olla oikeus hyvään seksuaalikasvatukseen asuinpaikasta ja kotikunnasta riippumatta. Nuorille ja lapsille pitää mahdollistaa aina myös asioista puhuminen ja kysyminen kahden kesken luottamuksellisesti seksuaalikasvatukseen ja -terveyteen perehtyneen ammattihenkilön kanssa.

Suomen Sosialidemokraattinen puolue korostaa koulun tarjoamaa asiantuntevaa, moninaista ja kattavaa seksuaalisuuden suuntautumisen moninaisuudet huomioivaa seksuaalikasvatusta. Kouluterveydenhuollon pitää tukea nuorta ja tarjota asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua. Perusterveydenhuollossa pitää SDP:n mukaan olla nuorisoystävälliset seksuaaliterveyspalvelut.  SDP korosti myös sitä, että hallitusohjelman kirjausta seksuaalikasvatuksen vahvistamisesta edistetään.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue vastasi, että oikeus seksuaalikasvatukseen ja tietoa seksuaaliterveydestä on tärkeä osa hyvinvointia. RKP painotti seksuaalikasvatuksen ikätasoisuutta ja sitä, että seksuaalikasvatus on sekä kodin että koulun tehtävä. RKP painotti myös opettajien koulutusta ja koulujen resursseja toteuttaa työtä käytännössä. 

Vihreät näkevät, että seksuaalikasvatuksen tulee pohjautua ajantasaiseen, ikätasoiseen ja tutkittuun tietoon niin, että jokainen voi oppia seksuaalioikeuksistaan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä itselleen sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi lisääntymiskeskeisyyden sijaan seksuaalikasvatuksessa tuli painottaa itsemääräämisoikeutta ja seksuaalioikeuksia. Vihreät korostivat, että sen on oltava sukupuolisensitiivistä, ja jossa käsitellään sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Oppilaitoksissa tulisi puuttua sateenkaarinuoriin kohdistuvaan syrjintään. Vihreiden mielestä kunnissa on huolehdittava, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on ajantasaista tietoa seksuaalioikeuksista ja valmiudet käydä niihin liittyvää keskustelua. Lisäksi Vihreiden vastauksessa tuotiin esille mahdollisuus hyödyntää seksuaalineuvojia seksuaalikasvatuksessa.

Kristillisdemokraattinen puolue korostaa valtakunnallisesti yhdenmukaista sisältöä seksuaalikasvatukseen. Kristillisdemokraatit näkevät, että seksuaalikasvatuksen tarjoamisesta tulisi vastata koulutuksen saanut ammattihenkilö, kuten koulun terveydenhoitaja ja he eivät kannata, että erilaiset järjestöt vastaavat seksuaalikasvatuksesta. Kristillisdemokraatit näkevät, että opetuksessa on painotettava, että seksistä pidättäytyminen on jokaisen perusoikeus. Lisäksi he näkevät, että on siirryttävä ”sukupuolineutraalista suhtautumisesta sukupuoliystävälliseen”, jossa sukupuolen moninaisuus nähdään kahden sukupuolen moninaisuutena.

Vasemmistoliitto huomauttaa, että vaikka Suomessa nuorille kouluissa annettava seksuaalikasvatus on maailman mittakaavassa laadukasta ja kattavaa on kuitenkin parannettavaa käytännön toteutumisessa. Vasemmistoliitto nostaa esiin sen, että tutkimusten mukaan nuoret eivät ole aina tyytyväisiä saamaansa seksuaalikasvatukseen ja nuorten vanhemmat kaipaisivat myös tukea seksuaalikasvatukseen liittyen. Vasemmistoliitto haluaa, että varmistetaan kouluissa seksuaalikasvatustyötä tekevien riittävä koulutus ja osaaminen. Seksuaalikasvatuksessa Vasemmistoliitto näkee, että seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta on käsiteltävä ja oppimateriaalien ei tule olla normittavia. Seksuaalikasvatuksen on vahvistettava nuorten turvataitoja ja kasvattajille on tarjottava koulutusta. Vasemmistoliitto korostaa, että maahan muuttaneiden kotoutumisprosessissa on annettava seksuaalikasvatusta omalla äidinkielellä. Lisäksi Vasemmistoliitto näkee, että sote-uudistuksessa on vahvistettava seksuaaliterveyspalveluita.

Kansallinen Kokoomus painottaa peruskoulun aikana saatavaa seksuaalikasvatusta. Lisäksi he korostavat yhteistyötä niin koulujen, nuorisotyön sekä terveydenhuollon kesken ja sitä, että nuorten toiveet huomioidaan seksuaalikasvatuksen järjestämisessä. Lisäksi Kokoomus tuo esille opettajien lisäkoulutuksen tarpeen. Opetusmateriaalien tulee olla monipuolisia.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.